Oct 26, 2010

Massimo Ripani pri la Festivalo

Hieraŭ estis la lasta tago de la 15a Lingva Festivalo, aranĝo organizita tradicie fare de Junulara Esperanto-Asocio de Chuvaŝa Respubliko kunlabore kun la ministerio de edukado. ĉirkaŭ 50 estis la lingvoj prezentitaj kaj la festivalo estis ĉefe trilingva – ĉuvaŝa, rusa kaj esperanta – dankon al la partopreno en la organizado de ĉuvaŝkultura asocio Ĥaval. Celo de tiu-ĉi jara aranĝo estas krei etoson de interkompreno, sen stereotipoj kaj antaŭjuĝoj. Oni volas atentigi – tiu cele – ke la mondo estas multlingva kaj la homoj uzas efektive multe pli ol 5-10 lingvojn. Pro tio, antaŭ de la festivalo dum la antaŭaj semajnoj karavano de instruistoj-voluntuloj atingis ankaŭ Batirievo, Ĉeboksaro, Novoĉeboksarsk, Civilsk, Kanaŝ, Alatir kaj vizitis lernejojn de ĉuvaŝa respubliko, prezentante kulturojn kaj lingvojn de siaj landoj.

Oct 24, 2010

Gratulvortoj de Norvegio


Bondezirojn plej varmajn al la 15a Lingva Festivalo, de iama partopreninto el Norvegio!

Estas mia espero, ke multaj vizitantoj venu al la festivalo, ekinteresiĝu pri la lingvoj de la mondo, kaj decidu mem lerni novan lingvon! Se oni havas interreton, eblas nuntempe praktiki ĉiun tagon!

Bonan ŝancon!

Ulf Lunde

Oct 22, 2010

Gratulvortoj al festivalo de nia amiko Pier Luigi


Okaze de la 15a jubileo mi gratulas la organizantojn de ĉi tiu sukcesa aranĝo, kiu tiom multe raklamigas nian lingvon inter la gejunuloj.

Ĝi povu plu daŭri aliajn cent jarojn.

Pier Luigi Cinquantini

Oct 10, 2010

Prezentotaj lingvoj

Ni jam atingis pli ol 35 prezentotajn lingvojn, inter ili: la aragona, la eŭska (preskaŭ certa, sed konfirmenda), la evenka, la irlanda, la kurda, la tuva kaj ankaŭ trarigardo de la polineziaj lingvoj. Krom tiuj ĉi, la plej geografie foraj estas la japana kaj la fanga.

Aug 27, 2010

Preparo de festivalaj karavanoj

En la hieraŭa vica organizkunveno de la Lingva Festivalo, oni aparte prizorgis ĉi-jare la pretigon de festivalaj karavanoj al kvin regionaj ĉefurboj de ĉuvaŝio. La karavanojn subtenas la ministerio pri edukado, kiu invitos lernejojn en ĉiu regiono partopreni la aranĝojn kaj disponigos ejojn kaj transporton. ĉi-jare, nia partnera organizo “Kunlaboro” provizos nin pri eĉ sep kunlaborantoj el ses landoj (Finnlando, Francio, Germanio, Italio, Kurdio kaj Turkio), kiujn ni planas engaĝi en tiuj lingvoprezentoj. Nur unu el ili estas esperantisto, sekve la prezentoj okazos en siaj naciaj lingvoj aŭ plej verŝajne en la angla, kaj ili estos tradukataj en la rusan aŭ la ĉuvaŝan. Aldoniĝos ankaŭ prezento pri Esperanto.

Aug 10, 2010

15a Internacia Lingva Festivalo – Nova partnero

La pasintan semajnon okazis kunveno de Haval, en kiu tiu ĉi asocio planis sian kontribuon al la 15a Lingva Festivalo. Haval estas nove fondita neregistara organizo, kiu aktivas por la ĉuvaŝa lingvo. En la kadro de la festivalo ili helpos en la uzado de la ĉuvaŝa, i.a. per varbado de ĉuvaŝlingvaj prelegantoj kaj tradukantoj. La ĉuvaŝa lingvo estas malmulte publike uzata en la du grandaj urboj de ĉuvaŝio, precipe en aranĝoj ne specife ligitaj al la ĉuvaŝa kulturo, folkloro kaj lingvo. Per la kiel eble normala uzado de la ĉuvaŝa lingvo, aparte en plimulte junulara medio, la Lingva Festivalo celas plenumi sian ĉefan celon: subteni la lingvan diversecon.